Generalforsamlingen 6. februar – Nytt styre

Mandag den 6. februar ble den årlige generalforsamlingen avholdt. Referat kan leses ved å trykke på
«6. februar».

Edit: 08.02.17 –> Har problemer med å legge ut excel-filer på nettstedet. Er personer interessert i enten budsjett for 2017 eller regnskapet vedrørende 2016 så ta kontakt med leder.

Det nye styret er som følgende:

Leder: Sander Danielsen
Nestleder: Julie Hegdahl
Øk. Ansvarlig: Mikkel Labahå Johansen
Jur. Cup ansvarlig: Thomas Hauan
Festsjef: Ingvild Helene Fredriksen
Alpintursjef: Øyvind Dypvik
Jus´t redaktør: Mira Horsfjord
Campus-sjef: Julie Hille
Isbjørnball ansvarlig: Sara Marie Hanssen
IT-sjef: Anders Holberg Hansen
Juvel-sjef: Malene Richardsen
Faddersjef: Sarangan Sivakumar
Kontaktperson ESA: Elisabeth Sagelv Utmo