Referat styremøte 27.09.17

Her kan du lese referatet fra styremøte avholdt 27. september. Hovedfokuset var evaluering av Haavindcup og Juristforeningens stand.

Referat