Logo-132x128

Referat styremøte 25.10.2017

Juristforeningens styre har avholdt styremøte, hvor det var særlig fokus på foreningens økonomiske stilling og Levi-tur. Referatet i sin helhet kan leses under.

 

referat-Styremøte-25.10