Referat fra styremøte 16.02.2018

Referat fra første styremøte for det nye konstituterte styret for 2018/2019. Dagsagendaen var klarering av ulike roller tilknyttet vervene og planer for fremtiden. Styremøte nr.1 – Juristforeningen