Om Jus’t

Om Jus’t

Jus’t er tidsskriftet for jusstudentene ved Universitetet i Tromsø, underlagt juristforeningen i Tromsø. Tidsskriftet skrives, organiseres og drives av Jus’t redaksjonen, som per november 2017 består av syv ivrige journalister, en designansvarlig og en redaktør. Jus’t gir ut to eller tre utgaver i året, og har et opplag på rundt 600 tidsskrift i året. I tillegg publiseres utgavene på juristforeningens hjemmeseside og på Jus’t sin facebook-side. Vi har som mål å holde jusstudentene i Tromsø oppdatert på hva som skjer på fakultetet, engasjere medstudenter i samfunnsaktuelle og juridiske debatter og gi innsikt i yrkeslivet. Vi har en visjon om å være studentenes stemme på fakultet. Jus’t redaksjonen stiller seg derfor selvstendig fra juristforeningen som sådan og Det juridiske fakultet.

Lyst å engasjere deg? Alle som ønsker å bidra er velkomne. Du kan enten bli en del av redaksjonen, eller du kan være en ekstern bidragsyter. Vervet som redaksjonsmedlem er betalt, og eksterne bidragsytere får også utbetalt en symbolsk sum. Dersom du er interessert kan du sende mail til just@juristforeningen.eu, eller ta kontakt med redaktør Mira Horsfjord på mobil 95522383 eller på facebook.