Om oss

Juristforeningen i Tromsø

Juristforeningen er en studentorganisasjon som jobber for at hverdagen til jusstudentene i Tromsø skal bli så bra som mulig. I løpet av året gjennomfører vi flere arrangementer som blant annet fadderuke, Jur-cup (fotballturnering), jussfester og Isbjørnballet.

Målet vårt er å bidra til bedre kontakt på tvers av avdelingene og skape et godt sosialt miljø blant studentene. Vår hovedvekt ligger på det sosiale, men vi har også en målsetning om å bidra på den faglige siden ved blant annet å tilby gjesteforelesninger.

Vår hovedsamarbeidspartner er Kluge Advokatfirma

Nærmere informasjon om våre arrangementer blir i hovedsak publisert på vår Facebook-side og Instagram @juristforeningen.

Juristforeningen gir deg en mulighet til å kunne engasjere deg også utenfor lesesalen. Ved å drive med foreningsarbeid vil du få relevant erfaring som fremtidige arbeidsgivere vil legge merke til.

Ønsker du å engasjere deg i Juristforeningen i Tromsø? Eller har du andre spørsmål?

Kontakt oss på leder@juristforeningen.eu!

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram @juristforeningen!

Med vennlig hilsen

Anna B. Lagaard

Leder 2021-2022