Vår hovedsamarbeidspartner er advokatfirmaet CMS Kluge.

Hver høst arrangeres DebutUKA på Universitetet i Tromsø, for å markere starten på et nytt semester. I disse to ukene legges det særlig vekt på å ønske nye studenter velkommen, blant annet gjennom en rekke arrangementer som alle studentene kan delta på.

I tillegg til ordningen som er initiert av Debutuka , tilbyr studentene ved juridisk fakultet en egen fadderordning under ledelse av Juristforeningen. Jussens fadderuke følger delvis programmet fra DebutUKA, men arrangerer også mange egne aktiviteter kun for jusstudenter. På denne måten blir de nye studentene fort en del av det sosiale miljøet på jussen.

Fadderne bistår de nye studentene med å få oversikt over universitetet og studiehverdagen. De første dagene er det alltid mye å sette seg inn i, og fadderne skal være tilgjengelige og behjelpelige, svare på spørsmål og hjelpe til i startfasen.

Det er studenter på de øvrige avdelingene som stiller som faddere. Fadderne vil lage ulike arrangementer for sine faddergrupper, men det vil også arrangeres en rekke fellesarrangementer, som pizzakveld, felles fester osv. Det legges opp til at det skjer noe hver dag. Man bestemmer selvfølgelig selv hva man ønsker å delta på, men vi anbefaler at man deltar på så mye som mulig!

Gjennom fadderuka er det lagt opp til at man skal bli godt kjent med sine medstudenter. Fadderukene er noe studentene ser tilbake på som en artig og minnerik opplevelse. Jussen i Tromsø kan tilby et veldig godt studentmiljø, både faglig og sosialt!