Vår hovedsamarbeidspartner er advokatfirmaet CMS Kluge.

Jus’t er tidsskriftet for jusstudentene ved Universitetet i Tromsø, underlagt Juristforeningen i Tromsø. Tidsskriftet skrives, organiseres og drives av Jus’t- redaksjonen.

Jus’t er tidsskriftet for jusstudentene ved Universitetet i Tromsø, underlagt Juristforeningen i Tromsø. Tidsskriftet skrives, organiseres og drives av Jus’t- redaksjonen. 

Jus’t gir ut fire utgaver i året, og har et opplag på rundt 400 tidsskrift i året, som kan hentes på PJ når det kommer nye utgaver. I tillegg publiseres utgavene her på hjemmesiden. I Jus’t kommer det både faglig relevant innhold, og mer lystige artikler som kan bidra til å gi et avbrekk fra studiehverdagen.

Vi har som mål å holde jusstudentene i Tromsø oppdatert på hva som skjer på fakultetet, engasjere medstudenter i samfunnsaktuelle og juridiske debatter og gi innsikt i yrkeslivet. Vi har en visjon om å være studentenes stemme på fakultet. Jus’t-redaksjonen stiller seg derfor selvstendig fra Juristforeningen som sådan og Det juridiske fakultet. 

Har du lyst å engasjere deg? Alle som ønsker å bidra er velkomne! Det er lav terskel for å møte opp på redaksjonsmøte, der man kan vurdere om man ønsker å bidra til neste utgave. Alle artikkelforfattere vil motta honorar for bidraget.

Dersom du er interessert kan du komme på redaksjonsmøte, sende mail til just@juristforeningen.eu, eller ta kontakt med redaktørene Vilde Stave (tlf. 451 84 012) eller Sjervin Khorshidi (tlf. 401 89 378)

Du kan også følge Jus’t på Facebook eller på Instagram @justtromso!