Vår hovedsamarbeidspartner er advokatfirmaet CMS Kluge.

Endring av vedtektenes punkt 3-12 Campus-sjef 

Vedtektene endres fra:  

3-12 Campus-sjef 

1.Campus-sjef har som hovedoppgave å arrangere sosiale aktiviteter på universitetsområdet. Slike aktiviteter kan for eksempel være quizkvelder, juridisk fredagspils eller filmkvelder. 

Til:  

3-12 Campus-sjef 

(1)Campusansvarlig har som hovedoppgave å engasjere studentene på det juridiske fakultet på UiT til å videreføre Jussrevyen ved UiT.  

(2)Campusansvarlig skal være et bindeledd mellom Jussrevyen og styret i Juristforeningen, og skal se til at revyen følger foreningens retningslinjer.  

(3)Utenfor vervets hovedoppgave kan Campus-sjef arrangere andre sosiale arrangementer for studentene på det juridiske fakultet.  

(4)Juristforeningen administrerer Jussrevyen ved UiT sin økonomi, herunder inntekter og utgifter. 

Endring av vedtektenes punkt 3-7 Jur.Cup-sjef

Vedtektene endres fra: 

3-7 Jur.Cup-sjef 

(1) Jur.cup-sjef har som hovedoppgave å arrangere en sportslig cup for jusstudentene. Cupen skal arrangeres i løpet av høstsemesteret. 

(2) Jur.cup-sjef har i samarbeid med Campus-sjef ansvaret for å arrangere Juridisk Gymtime på en ukentlig basis. 

Til:

3-7 Jur.Cup-sjef 

(1) Jur.cup-sjef har som hovedoppgave å arrangere en sportslig cup for jusstudentene. Cupen skal arrangeres i løpet av høstsemesteret. 

(2) Jur.cup-sjef har i samarbeid med Campus-sjef ansvaret for å arrangere Juridisk Gymtime annenhver uke. 

Kategorier: Nyheter