JuVel-aksjonen 2012

Juristforeningen i Tromsø ønsker deg herved velkommen til JuVel-aksjonen 2012!

JuVel-aksjonen er Juristforeningens Veldedighetsaksjon i Tromsø – vårt svar på Oslo sin kjente og kjære humanitæraksjon «HumAk». Tidligere har jusstudentene i Tromsø deltatt i HumAk. Det er ikke noe feil med å bidra til Oslo sitt prosjekt. I år har imidlertid Juristforeningen i Tromsø bestemt at vi skal ha vår egen aksjon. Dermed har vi fått legge rammene for tromsøstudentenes felles tiltak for veldedighet. Konkret innebærer dette at vi selv har bestemt formål og fokus for aksjonen samt inngått egne samarbeidsavtaler med ulike aktører. Særlig vil vi fremheve vår hovedsponsoravtale med Wikborg Rein, som gir viktig økonomisk støtte.

Årets aksjon.

Utgangspunktet for «løsrivingen» fra HumAk, var at vi ønsket å prøve ut en aksjonsform med lokal forankring, hvor innsamlingsmidlene skulle gå til et formål i nærmiljøet.

Et tema som er – og lenge har vært – aktuelt, er barns rettigheter. Tidligere i år arrangerte UiT en tredagers tverrfaglig konferanse om vold mot barn, hvor Juvel-komiteen deltok som publikum. Det var svært interessant og tankevekkende, og vi er overbevist om at dette er et tema som både bør og må snakkes mer om. Videre er det viktig at vi som studenter engasjerer oss i juss og rettspolitikk også når det ikke er pensum, og da særlig på så dynamiske og samfunnssentrale områder som barne- og barnevernsretten. Dette er kort sagt et tema som berører oss alle.

Da tema for aksjonen var satt, var det ikke vanskelig å finne en mottaker. Byens Krisesenter har i mange år lidd under kommunens trange økonomiske kår, noe som har gått utover kvaliteten på tilbudet til de barna som til enhver tid oppholder seg der. Midlene skal derfor gå uavkortet til bygging og innredning av et oppholdsrom for barn på Krisesenteret. Begrunnelsen er at barn i krise har, som for så vidt alle andre barn, et behov for et tilholdssted hvor de kan leke, føle seg trygge og få lov til å være barn.

For å gi aksjonen den faglige dybden som er nødvendig for å informere og engasjere dere, har vi inngått et faglig samarbeid med UiTs forskergruppe i barnerett. Trude Haugli åpner foredragsrekken, etterfulgt av Anna Nylund. Torsdag den 30. fortsetter Lena Bendiksen, mens Merete Jenssen tar det avsluttende ordet.

Dette er den rent faglige delen av aksjonen. Fredag den 31.august er derimot viet både til fag, solidaritet og sosial omgang. Redd Barna starter dagens program ved å holde et lunsjforedrag. Selve aksjonen foregår mellom kl. 16-18, hvor jusstudenter ved UiT skal gå med bøsse for å samle inn penger. Pengene er øremerket til å investere i et oppholdsrom for barn ved Krisesenteret.

Etter innsamlingen blir det veldedighetskonsert på Studenthuset Driv. Alle besøkende må betale en beskjeden inngangsavgift. Fortjenesten går uavkortet til Krisesenteret. Vi har vært så heldige å få Haakonscene som arena for konserten, og i tillegg har vi inngått et samarbeid med artistformidlingskonseptet Dreamcatcher. Sistnevnte har arrangert konserter på Driv siden august 2010, og har etablert seg som navn hos både artister og publikum.

Alt er dermed duket for en flott aksjon, og vi i komiteen og Juristforeningen for øvrig gleder oss til å sette den ut i livet! Ikke bare er det en fin mulighet til å gjøre noe bra for andre, men JuVel kan også være en ny arena for både faglige og sosiale opplevelser. Vi håper at JuVel blir en suksess, og at du blir med og hjelper oss med det!

Til slutt vil vi i Juristforeningen takke alle som bidrar til å sette JuVel-aksjonen ut i livet: Wikborg Rein for sponsing, forskergruppa i barnerett for faglig kompetanse og lærerike bidrag, Dreamcatcher for å gi profesjonell hjelp i planleggingsfasen og sørge for at aksjonen får en bredere arena enn den ellers ville hatt, Redd Barna for at dere er til og for den jobben dere gjør, Krisesenteret for at dere er til og arbeidet dere gjør for barn i en krevende livssituasjon samt Driv for at dere gir oss den beste scenen og har gitt oss uvurderlig hjelp i planleggingsfasen.

Sist men ikke minst: Tusen takk til alle studenter og ansatte ved Jur.fak som vil bidra under JuVel- aksjonen 2012! Det være seg som bøssebærer, publikum eller begge deler. Vel møtt!

 

Erika Steinholt Mortensen

Leder for JuVel-aksjonen 2012