Om juristforeningen

Juristforeningen er en studentorganisasjon som jobber for at hverdagen til juss-studentene i Tromsø skal bli så bra som mulig. I løpet av året gjennomfører vi flere arrangementer som blant annet Fadderuke, Jur-cup (fortballturnering), juss-fester og Isbjørnball.

Målet vårt er å bidra til bedre kontakt på tvers av avdelingene og skape et godt sosialt miljø blant studentene. Vår hovedvekt ligger på det sosiale, men vi har også en målsetning om å bidra på den faglige siden ved blant annet å tilby gjesteforelesninger.

Juristforeningen gir deg en mulighet til å kunne engasjere deg også utenfor lesesalen. Ved å drive med foreningsarbeid vil du få relevant erfaring som fremtidige arbeidsgivere vil legge merke til.

Ønsker du å engasjere deg i juristforeningen i Tromsø? Eller har du andre spørsmål?

Kontakt oss på post@juristforeningen.eu