Jussfester

Gjennom året arrangerer Juristforeningen i Tromsø fire jussfester som alle kan delta på. Mer informasjon om festene legges ut på vår facebook-side.

Har du spørsmål kan du kontakte festsjef Solveig Bjanger på fest@juristforeningen.eu!