Sponsing

Vil du sponse Juristforeningen i Tromsø?

Juristforeningen er en non-profit forening og drives utelukkende av frivillige studenter. Alt vi foretar oss kommer studentene på Det juridiske fakultet i Tromsø til gode. Vårt økonomiske grunnlag er den støtten som vi mottar. Ut over dette har vi mindre inntekter fra enkelte arrangement, men dette er ikke nok til å basere driften på. Juristforeningen er derfor avhengig av støtte fra andre for å kunne gjennomføre våre aktiviteter.

Juristforeningens aktiviteter:

Juristforeningen i Tromsø arrangerer opp til flere ganger årlig ulike aktiviteter, som kommer alle studentene til gode. De ulike arrangementene er fadderuken, isbjørnballet, jussfester, fotballcup, skiturer og gjesteforelesninger.

Fadderuken: Er en ordning som skal sikre at de nye studentene får en varm velkomt. Dette er et svært populært tilbud hvor tilnærmet alle studentene deltar. Våre faddere hjelper de nye studentene med å skaffe seg oversikt over universitetet; det være seg hvor de finner viktige fasiliteter og hvor de skal ha sine forelesninger.
I løpet av fadderuken blir det arrangert ulike aktiviteter, blant annet pizzakveld og quiz. I tillegg så drar de nye studentene og deres faddere på en overnattingstur.
Som sponsor for fadderuken så foreslår vi blant annet reklame på t-skjorter som alle fadderne har på seg hver dag de to første skoleukene, bannere og reklame i annet materiell som blir utdelt.

Jur.cup: Den årlige fotballcup som arrangeres for studentene ved Det juridiske fakultet. Dette er en dag hvor store deler av studentene er i sving. Dagen avsluttes med en fest for alle studentene. Kanskje et lag påført deres logo ville vært interessant for deres markedsføring?

Isbjørnballet: Er det årlige ballet som arrangeres på Rica for alle studentene og ansatte ved Det juridiske fakultet, hvor et stort antall deltar.
Som sponsor for Isbjørnballet 2018 kan vi tilby forskjellige former for markedsføring for deres firma. Dette kan for eksempel være bordkort, invitasjoner, bannere, osv.

Skitur til Levi: Hvert år arrangerer Juristforeningen en tur til Levi rundt påsketider. Tilbudet er blitt veldig populært. I år fyltes plassene opp på rekordtid og turen ble en kjempesuksess. Som sponsor for denne turen så kan vi tilby for eks skjorter som er påført firmalogoen deres, plakater og logo på vår hjemmeside.

Jusstudentenes humanitære aksjon (Juvel: Er aksjonen hvor jusstudentene i Tromsø er i sving for å samle inn penger til humanitære formål.
Årets innsamling går til prosjektet ”(info kommer høsten 2017)”, i samarbeid med –. Som sponsor for Juvel kan deres hjelpe oss til å gjennomføre dette prosjektet, hvor midlene i sin helhet går til humanitære formål.

Hvorfor sponse juristforeningen i Tromsø?:

Ved å sponse noen av våre arrangementer vil du få en unik mulighet til å markedsføre firmaet ditt blant studenter og ansatte ved det juridiske fakultet. Sponsorene vil bli profilert både før og under arrangementene.

Vi ønsker oss et advokatfirma som hovedsponsor til hvert av arrangementene. Dette firmaet vil få mest oppmerksomhet under arrangementene. Ellers ønsker vi flere mindre sponsorer, gjerne fra lokalmiljøet i Tromsø.

Ønsker du å sponse oss? Eller ønsker du å vite mer?

Ta kontakt! Vi er svært fleksible.

Jonas Pettersen
Leder, Juristforeningen i Tromsø

E-post: leder@juristforeningen.eu