Sponsing

Vil du sponse Juristforeningen i Tromsø?

Juristforeningen er en non-profit forening og drives utelukkende av frivillige studenter. Alt vi foretar oss kommer studentene på Det juridiske fakultet i Tromsø til gode. Vårt økonomiske grunnlag er den støtten som vi mottar. Ut over dette har vi mindre inntekter fra enkelte arrangement, men dette er ikke nok til å basere driften på. Juristforeningen er derfor avhengig av støtte fra andre for å kunne gjennomføre våre aktiviteter!

Juristforeningen i Tromsø arrangerer opp til flere ganger årlig ulike aktiviteter, som kommer alle studentene til gode. De ulike arrangementene er fadderuken, isbjørnballet, jussfester, fotballcup, alpinturen og gjesteforelesninger.

Ønsker du å sponse oss? Eller ønsker du å vite mer?

Ta kontakt! 

Maria Krutå
Leder, Juristforeningen i Tromsø

E-post: leder@juristforeningen.eu