Undergrupper

Juristforeningen har per dags dato 2 undergrupper.
Trykk på logo for mer informasjon.

 

Jus’t – jusstudentenes eget magasin.

Utkommer flere ganger i året. Tar for seg fagrelaterte spørsmål, utvikling og arrangement på jusstudiet i Tromsø.

 

JurCup/Fredagsfotball – jusstudentenes egen fotballorganisasjon.

Arrangerer JurCup en fotballturnering for jusstudenter og andre tilknyttet jur.fak en gang i året. Holder fotballtrening hver fredag i Kraft-hallen.