Alpinturen

Hver vinter arrangerer Juristforeningen en alpintur til utlandet.

De to første årene (2009 og 2010) gikk turen til Riksgransen i Sverige.  I 2011 reiste vi til Bjørkliden i Sverige. I 2012 avla vi alpinstedet Levi i Finland en visitt.

Turene er gjennomgående godt besøkt. De siste årene har omkring 100 glade jusstudenter deltatt.