Søke om støtte til sosiale arrangementer v/tillitsvalgte

Her finner du kriteriene som må være oppfylt ved en søknad om støtte til din respektive avdeling. Denne må lese før det søkes om støtte.

Kriterier

Søknad sendes til «leder@juristforeningen.eu». Dere vil få svar på at den er mottatt, og den vil videre bli behandlet fortløpende.